VMAX CLUB FINLAND RY KOKOUSKUTSU

VARSINAINEN KEVÄTKOKOUS
Aika: Lauantai 19.5.2018 klo 16.00
Paikka: ABC Lahdesjärvi Automiehenkatu 39, 33840 Tampere
Käsiteltävät asiatSääntöjen vuosikokoukselle määräämät asiat.
Hallitus
ESITYSLISTA
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa jatarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestähallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. Kokouksen päättäminen