Varsinainen kevätkokous
Aika: sunnuntai 26.5.2019 klo 12.00
Paikka: Lautsian Kartano Oy, 
Lautsiankuja 20, 14700 Hauho

Käsiteltävät asiat
Sääntöjen vuosikokoukselle määräämät asiat
Hallitus

Esityslista
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, 
kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. Kokouksen päättäminen

Aineisto jäsenille kirjautumisen jälkeen