Eli artikkelin pohjana on tämä uusi kissalanpoikien paljon uutisoitu metelin mittaaminen tienpäällä. Tähän artikkeliin on tarkoitus kerätä oleellista tietoa jäsenille jos siniset ystävämme päättävät pysäytellä meitä tienpäällä.
Oma mielipiteeni on et kyllä maailmaan meteliä mahtuu eikä moottoripyöristä hirveemmin haittaa ole, muutamaa viherpiiperöä lukuun ottamatta, nykyisten turvallisten kotiloiden tuotekehittelyn takiakin katson erittäin terveelliseksi kovemman metelin motosta, saattaa pelastaa henkiä kun ei ne kotilokuskit kuiteskaan kattele peileihin. Mutta liika on aina liikaa, eli se pitää olla mielessä kun muokkaa maxin putkia. Huhujen mukaan setä sininen on vienyt kilpiä ihan vakioistakin muovieluodeista, ei siis maxeista ja ihan metelin takia. Lisäksi kannattaa pitää mielessä se et setä sininen on aina oikeassa, ellei toisin todisteta, eli vaikka pyörässäsi olisi lailliset/muutoskatsastettut putket voi tuosta silti lähteä kilvet.

Meilipiteet ovat ihan omiani, eivätkä edusta kerhon virallista linjaa.

-Webmaster-

Sitten ihan oikeaan asiaan. Teidot on kerätty foorumi:n keskustelusta

MMAF:n sivuilta löytyi seuraavaa:

1. EY-tyyppihyväksytyt moottoripyörät
EY-tyyppihyväksyntä tuli täysimääräisesti voimaan 17.6.2003. Tämän jälkeen käyttöönotettuihin moottoripyöriin saa asentaa vain direktiivin vaatimukset täyttävän E-hyväksytyn pakoputkiston tai moottoripyörän valmistajan alkuperäisen pakoputkiston. EY-tyyppihyväksytyssä moottoripyörässä on ns. valmistajan kilpi, johon on merkitty valvonta-arvo (dB(A)) melulle. Mittaustapa on jäljempänä kuvattu staattinen mittaus. Uuden lain mukaan mittaustulos ei saa olla enempää kuin 5 dB(A) korkeampi kuin valmistajan kilpeen merkitty arvo.

2. Muut kuin EY-tyyppihyväksytyt moottoripyörät
A. Kaksi mittaustapaa

Ensisijainen mittaustapa on ns. staattinen mittaus, joka voidaan suorittaa kaikilla katsastuskonttoreilla. Mittauksen aikana moottorin kierrosluvun on vastattava 1/2 maksimitehon kierrosluvusta, minkä jälkeen kaasu käännetään nopeasti täysin kiinni. Desibelimittari sijoitetaan 0,5 metrin päähän pakoputkesta 45 asteen kulmaan. Jos staattisen testin raja-arvo ei ylity, moottoripyörä hyväksytään muutoskatsastuksessa.

Jos staattisen mittauksen raja-arvo ylittyy, peli ei välttämättä ole vielä menetetty, vaan siirrytään toissijaiseen mittaustapaan, ohiajomittaukseen. Siinä ajetaan rauhallisesti viivalle, jonka kohdalla kaasu avataan kokonaan ja kiihdytetään 20 metrin matka, jonka jälkeen kaasu suljetaan täysin. Mittaus tapahtuu 7,5 metrin etäisyydeltä sivusuunnasta ja molemmilta puolilta. Jos ohiajotestin raja-arvo ei ylity, katsastus hyväksytään huolimatta siitä, että kohdassa 1. mainitun staattisen testin raja-arvo ylittyisikin. Tällöin suoritetaan uusi staattinen testi, jonka tulos kirjoitetaan rekisteriotteelle ja se toimii valvonta-arvona tien päällä. Jos ohiajotesti menee läpi, staattisen testin tulos saa olla mitä vain.

B. Raja-arvot
Staattinen testi

Ennen 1.1.1992 käyttöönotetut moottoripyörät (yli 175 cc) 106 dB(A)

1.1.1992 tai sen jälkeen käyttöönotetut moottoripyörät (yli 175 cc) 103 dB(A)

Ohiajotesti

Uuden lain mukaan raja-arvo ohiajotestille on pyörän käyttöönottoajankohtana sovellettu ohiajotestin raja-arvo + 5 dB(A):

Ennen 1.1.1992 käyttöönotetut moottoripyörät (yli 500 cc) 91 dB(A)

1.1.1992 - 30.9.1995 käyttöönotetut moottoripyörät (yli 175 cc) 87 dB(A)

1.10.1995 tai sen jälkeen käyttöönotetut moottoripyörät (yli 175 cc) 85 dB(A)

 

Trafi ohjeet

14 § Käytönaikaisen melun mittaus
Mittaustapahtumassa tulee suorittaa vähintään kolme peräkkäistä mittausta. Mittaustulos on
kolmesta peräkkäisestä mittauksesta saatu suurin meluarvo. Mittaustulosten keskinäinen ero
saa olla enentään 2dB. Mittaustulokset tulee kirjata liitteen 1 mukaiseen mittauspöytäkirjaan.
Jos ajoneuvon suurimman tehon kierrosluvusta ei ole luotettavaa tietoa voidaan suurimman
tehon kierroslukuna pitää 90% moottorin suurimmasta kierrosluvusta. Jos ajoneuvossa ei ole
kierroslukumittaria, tulee mittauksessa käyttää erillistä laitetta kierrosluvun määrittämiseen
mittauksen aikana.
Katsastusasemien laitevaatimuksena olevan IEC standardin 60651 luokan 2 äänenpainemittarin
katsotaan myös olevan riittävän tarkka mittalaite käytönaikaisen melun mittaamiseen.
Alla olevassa kuvassa on esitetty mittausjärjestely. Mittaus tulee suorittaa kovalla alustalla.
Moottoripyörän ympärillä tulee olla 3 metriä tyhjää tilaa. Tällä alueella saa olla ainoastaan
moottoripyörän ”kuljettaja” sekä mittaaja. Pakoputken poistoaukon ollessa suunnattu yli 45
astetta sivulle sijoitetaan mittari pakoputken poistoaukosta 45 astetta takaviistoon.
Äänenpainemittarin paikka